MIL fotball er glade og takknemlige for alle våre sponsorer som bidrar til å holde aktiviteten høy og kvaliteten god i MIL fotball. Vi har kategorisert sponsorstøtten i fem ulike kategorier: Generalsponsor, hovedsponsor, delsponsor, sponsorpartner og støttespiller. 

GENERALSPONSOR

HOVEDSPONSORER


DELSPONSORER

SPONSORPARTNER

STØTTESPILLERE