En oversikt over de som jobber under Kippermocupen

Funksjon

Navn

Mobil

Turneringsleder

Markus Brandth

977 57 099

Økonomi

Hans Brasøy

951 61 427

Dommeransvarlig

Espen Aune

932 00 664

Sekretariat

Markus Brandth

977 57 099

Speakertjeneste ++

Kjell Vist

480 55 904

Innkvartering

Mona Berling

971 37 662

Transport

Joakim Finsås

932 49 509

Bespisning

Anne Nygaard Pettersen

414 72 405

KioskansvarligRigmor Huske


414 43 857

Baner/Teknisk

Jostein Wie

948 66096

Elektrosjef

Bård Svendsen

911 41 263

Avfallshåndtering

Håkon Johansen

957 22 990

Turneringsmail: post@kippermocupen.no